องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-03-20
2023-03-17
2023-02-23
2023-02-21
2023-02-16
2023-02-10
2023-01-18
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-28