องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ส่งมอบตู้ราชสีห์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


ส่งมอบตู้ราชสีห์ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  โดย นายบุญเกิด  ฉิมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และ นางสาวนันทิกา  บุญมา หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้มอบให้กับ กำนั้น ผู้ใหญ่บ้าน  15 หมู่บ้าน

2022-12-19
2022-12-16
2022-12-16
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-29
2022-11-28
2022-10-18
2022-08-15
2022-08-09