องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


โครงการ จัดการขยะตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น.  นายสว่าง  ชาญศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ จัดการขยะตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี กำนันตำบลบะ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะทุกหมู่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เข้าร่วมการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางแก่ชุมชนในการลดปริมาณขยะ

2022-07-28
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-07
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-08
2022-03-28
2022-03-18
2022-03-17