องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ 2565


  วันที่  20  พฤษภาคม 2565  นายสว่าง   ชาญศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  พร้อมด้วยนายบุญเกิด  ฉิมงาม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  ได้มอบทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายและเครื่องพ่นหมอกควัน ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีง  ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-07-28
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-07
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-08
2022-03-28
2022-03-18
2022-03-17