องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565


18  มีนาคม  2565  เวลา 09.00 น. นายสว่าง. ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และพักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบะ   พร้อมร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี  กิจกรรม Big cleaning  day  ร่วมกับกำนันตำบลบะ  ผู้ใหญบ้านทุกหมู่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.  จิตอาสาตำบลบะ   ณ บริเวณ วัดป่าโพธิธรรม บ้านเปือยปราสาท  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

2022-07-28
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-07
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-08
2022-03-28
2022-03-18
2022-03-17