องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาและฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม


      ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาและฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม แนวทางและรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำคลองอีสานเขียว  บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 5 ,บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6 ,บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14