องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 195 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]15
3 ประกาศราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 [ 29 ก.พ. 2567 ]10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ [ 19 ก.พ. 2567 ]19
5 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 15 ธ.ค. 2566 ]30
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 พ.ย. 2566 ]58
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2566 ]40
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 17 พ.ย. 2566 ]80
9 ประกาศราคากลาง [ 1 พ.ย. 2566 ]36
10 ประกาศราคากลาง [ 1 พ.ย. 2566 ]37
11 ประกาศประชาสัมพันธ์แจังกำหนดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]51
12 ประชาสัมพันธ์แจังกำหนดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยพิการประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]34
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ต.ค. 2566 ]106
14 ประกาศการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]58
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]104
16 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]37
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]54
18 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]51
19 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 21 มี.ค. 2566 ]69
20 แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)และผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 มี.ค. 2566 ]49
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10