องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนผู้บริหารระดับอำเภอ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนัน ทุกตำบล


วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.  นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารระดับอำเภอ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และกำนัน ทุกตำบล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลานทรายพิทยาคม ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ ผู้แทน ผกก.สภ.ท่าตูม ผู้แทน ผกก.สภ.กระโพ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ นายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ก่อนการประชุมได้ประกาศเจตนารมณ์และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างอำเภอกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29