องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบะ 2567 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift policy


 

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบะ 2567 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift policy) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถึอ และปฏิบัติควบคุ่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29