องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


พีธีมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย


วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยนายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะและคณะตอนรับนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลบะ ให้แก่นางสาวยาน ลักขษร ณ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูสุคนธ์สีลากร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หิมวันต์ เจ้าคณะตำบลบะ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ปลัดอำเภอท่าตูม ผอ.รร.บ้านบะ ผอ.รร.ลานทรายพิทยาคม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบะ ร่วมกิจกรรม

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-12
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01