องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-01
2024-02-23
2024-02-09
2024-02-08
2024-01-13