องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-01
2024-02-23
2024-02-09
2024-02-08
2024-01-13