องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567


วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยนายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-12
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01