องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2567 นายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ได้มอบหมายนางจินตนา พิมสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย โดยร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านบะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ 4 บ้านหนองสิม หมู่ที่ 14 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6  คณะคุณครู นักเรียนโรงเรียนบ้านปรีง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีง ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 บ้านเฉนียง หมู่ที่ 8 บ้านตาเป็ก หมู่ที่ 9 บ้านปรีง หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 15 และบ้านยางเก่า หมู่ที่ 13

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-12
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01