องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ฉีควัดซีนพิษสุขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประ


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ได้มอบให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนพิษสุขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ออกพื้นที่ บ้านบะ หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-12
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01