องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ2567


วันที่ 9 เมษายน 2567 นำโดยนายบุญเกิด ฉิมงาม และนายกิตติ จำปาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบะและเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารตำบลบะอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29