องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


วัน ศุกร์ 5เมษายน2567 หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติ ซ้อมแผนรับมือสถานการณ์สาธารณภัยประจำปี 2567


วัน ศุกร์ ที่ 5เมษายน2567 หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติ ซ้อมแผนรับมือสถานการณ์สาธารณภัยประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29