องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]37
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]41
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]33
4 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]26
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]275
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2564 ]206
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]223
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]254
9 ข้อบัญญัติตำบล ประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]267
10 ข้อบัญญัติตำบล ประจำปี 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]231
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม 5 [ 24 ก.พ. 2559 ]303
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง(โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล) โครงการโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม14 [ 24 ก.พ. 2559 ]267
13 ข้อบัญญัติตำบล 25557 [ 24 ม.ค. 2557 ]225