องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]13
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี 2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]15
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]13
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]17
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]17
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]15
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]12
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]11
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 23 ก.ย. 2565 ]26
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 [ 15 ส.ค. 2565 ]25
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี 2565 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 26 เม.ย. 2565 ]26
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 16 ก.พ. 2565 ]26
13 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]28
14 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]197
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2563 ]230
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาประจำปี 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]221