องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ธ.ค. 2566 ]7
2 การยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 ธ.ค. 2566 ]7
3 การลงทะเบียนและการยื่นคำร้องรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 8 ธ.ค. 2566 ]7
4 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]46
5 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร [ 9 มี.ค. 2566 ]43
6 คู่มืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]38
7 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 9 มี.ค. 2566 ]48
8 คู่มือปฏิบัติงาน ปี2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]152
9 คู่มือสำหรับประชาชน2565 [ 2 ก.พ. 2564 ]47
10 คู่มือปฏิบัติงาน ปี2563 [ 23 มี.ค. 2563 ]266
11 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 26 มิ.ย. 2562 ]222
12 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 26 มิ.ย. 2562 ]211
13 คู่มือการปฏิบัติงาน อปท (ต่อ) [ 26 มิ.ย. 2562 ]226
14 คู่มือประชาชน [ 26 มิ.ย. 2562 ]242
15 คู่มือประชาชนก่อสร้าง-รื้อถอน-ดัดแปลง [ 21 ก.ค. 2558 ]231
16 คู่มือประชาชนขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]376
17 คู่มือประชาชนถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]223
18 หนังสือมอบอำนาจ [ 21 ก.ค. 2558 ]232
19 หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]215