องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
กองช่าง

นายภูชิชย์  สัตย์แสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร:089-518-4615
 


 
นายธีรวัฒน์  สมสวย

นายฤทธิกร ลักขษร
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร:082-978-9452

โทร:080-722-1496

พนักงานจ้างภารกิจ


 


นายจิรารันต์  ผายสุวรรณ  นายนราศักดิ์  แซ่โค้ว  นางสาวปรีอาภา  หอมเนียม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร:087-241-1661
โทร:091-720-7076
โทร:099-808-7137