องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรม (จัดตั้ง) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567


โครงการฝึกอบรม (จัดตั้ง) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ (14-18 มีนาคม 2567) #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.บะ

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29