องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานพยาบาล" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล)


วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.15 น. นายกิตติ จำปาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ พร้อม สภาผู้นำท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการ โดย นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานพยาบาล" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ หมู่ที่ 1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้แทน ผอ.รพ.ท่าตูม รักษาการสาธารณสุขอำเภอท่าตูม ผู้แทนพัฒนาการอำเภอท่าตูม ผู้แทน ผกก.สภ.ท่าตูม ผู้แทน ผกก.สภ.กระโพ ผอ.รพ.สต.บะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และจิตอาสาตำบลบะ ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-01
2024-02-23
2024-02-09
2024-02-08
2024-01-13