องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566ประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลบะในการพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย นายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เป็นประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคข้าราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนสมาชิกสภาอบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-01
2024-02-23
2024-02-09
2024-02-08
2024-01-13