องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


งานประเพณีลอยโคมวันออกพรรษาประจำปี พ.ศ. 2567


วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 นำโดย นายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชนตำบลบะ จัดประเพณีการแข่งขันลอยโคม ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2567 ณ วัดโพธิ์หิมวันต์ บ้านบะ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดและ นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ เขต 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่ตำบลบะ ปลัดอำเภอท่าตูม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอท่าตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบะ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

 

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-01
2024-02-23
2024-02-09
2024-02-08
2024-01-13