องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพสำหรับประชาชนตำบลบะ


โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านอาชีพสำหรับประชาชนตำบลบะ ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากเนื้อสุกรและเห็ด การทำลูกชิ้นหมู แหนมเห็ด แหนมหมู และไสกรอกอีสาน โดยมีผู้เข้า ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มแม่บ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม 

2024-04-09
2024-04-05
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-01
2024-02-23
2024-02-09
2024-02-08
2024-01-13