องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง


วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยนายสว่าง  ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และนายบุญเกิด ฉิมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  นางรัชนี พัสลังก์ รองปลัดอบต.บะ  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ และเจ้าหน้าที่ อสม. กองทุน LTC ตำบลบะ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง 

2024-02-09
2024-02-08
2024-01-13
2023-12-28
2023-10-29
2023-10-25
2023-10-25
2023-10-21
2023-09-22
2023-09-08