องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือน


วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ได้มอบหมายนางจินตนา พิมสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ประชุมประจำเดือนเพื่อปรึกษาหารือพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้การปฏิบัติราชการเป็นไปในทางเดียวกัน

2024-07-19
2024-07-19
2024-07-12
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-08
2024-07-08
2024-07-05
2024-07-04
2024-07-01