องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา(Organization Development)


วันที่ 27-29 มีนาคม 2567 นำโดยนายสว่าง ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะและเจ้าหน้าที่พนักงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนา(Organization Development) โดยมีกระการดังนี้ เข้าศึกษาดูงาน ณ เทสบาลตำบลนาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า เทศบาลตำบลเชียงคาน และอบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดกิจกรรมกระบวนการทำงานเป็นทีมและสร้างเสริมความเข้มแข็งของทีมงาน

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29