องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 เพื่อพิจรณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2567

2024-05-23
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-14
2024-05-03
2024-05-01
2024-04-29
2024-04-29