องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์