องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 385 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง ถึงไปทางบ้านเฉนียง [ 20 ม.ค. 2563 ]5
2 แบบ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 จากถนนคสล.เดิม บ้านสำโรง ถึงไปทางบ้านเฉนียง [ 20 ม.ค. 2563 ]4
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 โครงการ [ 16 ม.ค. 2563 ]6
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านโนนแคน ถึง ไปทางบ้านโนนสูง [ 22 ต.ค. 2562 ]10
5 แบบปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านโนนแคน ถึง ไปทางบ้านโนนสูง [ 22 ต.ค. 2562 ]7
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 จากบ้านโนนแคน ถึง ไปทางบ้านโนนสูง [ 22 ต.ค. 2562 ]9
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 [ 9 ต.ค. 2562 ]9
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านสำโรง หมู่ที่ิ 7 [ 9 ต.ค. 2562 ]8
9 แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก) บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 [ 9 ต.ค. 2562 ]6
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด-ไปทางบ้านหนองขวาว [ 9 ต.ค. 2562 ]7
11 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านหนองขวาว [ 9 ต.ค. 2562 ]9
12 แบบปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านหนองขวาว [ 9 ต.ค. 2562 ]4
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2562 ]8
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2562 ]9
15 แบบ ปร.4 โครงการปรับปรุงถนน(เสริมผิวจราจรลงหินคลุก)บ้านผางเก่า หมู่ที่ 6จากสี่แยกหนองตาด - ไปทางบ้านสมบูรณ์ [ 9 ต.ค. 2562 ]9
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 13 ก.ย. 2562 ]10
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ [ 13 ก.ย. 2562 ]10
18 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถนนคสล.ม.11 บ้านปรีง) [ 28 ส.ค. 2562 ]10
19 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.11 บ้านปรีง [ 28 ส.ค. 2562 ]7
20 แบบปร.4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11 บ้านปรีง [ 28 ส.ค. 2562 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20