วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ 5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
24  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อยางมะตอย จำนวน 1,600 ถุง
8  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำสวนหย่อม จำนวน 2 สวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง