องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


พระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี2556


พระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี2556