องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบะ ครั้งที่ 19


วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย นายสว่าง. ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และนางสาวเนาวรรัตน์ แก้วตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ. การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลบะ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนนักกีฬาทั้ง 15 หมู่บ้านและโรงเรียนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วม ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้น ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบะ

2022-12-19
2022-12-16
2022-12-16
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-29
2022-11-28
2022-10-18
2022-08-15
2022-08-09