องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ : www.obtba.go.th

 
 
 


โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง


วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยนายสว่าง  ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และนายบุญเกิด ฉิมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  นางรัชนี พัสลังก์ รองปลัดอบต.บะ  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ และเจ้าหน้าที่ อสม. กองทุน LTC ตำบลบะ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง 

2022-12-19
2022-12-16
2022-12-16
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-29
2022-11-28
2022-10-18
2022-08-15
2022-08-09