องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ :www.obtba.go.th
 
 
 


โครงการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง


วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยนายสว่าง  ชาญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และนายบุญเกิด ฉิมงาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบะ  นางรัชนี พัสลังก์ รองปลัดอบต.บะ  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะ และเจ้าหน้าที่ อสม. กองทุน LTC ตำบลบะ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง 

2022-07-28
2022-06-27
2022-06-22
2022-06-07
2022-05-20
2022-05-19
2022-04-08
2022-03-28
2022-03-18
2022-03-17