องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์:www.obtba.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ปล่อยปลาวันแม่ 2556


12สิงหามหาราชินี ปลูกป่าพัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมใจภักดิ์ เสาหลกเพื่อแผ่นดิน ณ ฝายบ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์